Igor Zjakić

Igor Zjakić

red. prof. dr. sc.

Knjige

Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska

Ova knjiga je nastala sa željom da se popuni praznina u stručnoj literaturi koja se bavi problematikom grafičke proizvodnje, prvenstveno iz dijela tiska. Knjiga se sastoji od osam poglavlja u kojima su objašnjeni osnovni principi koji vode ka nastajanju kvalitetnog grafičkog proizvoda.

U poglavlju “Osnove kolorimetrije” objašnjavaju se principi viđenja i mjerenja boja koje su osnova grafičkog prijenosa informacija, dok se u poglavlju “Grafički materijali” objašnjavaju svojstva papira i bojila koja najviše utječu na krajnji proizvod. U poglavlju “CtP tehnologija” objašnjeni su suvremeni principi izrade tiskovnih formi koje su preduvjet stvaranja kvalitetne reprodukcije, dok se u poglavlju “Rasterska reprodukcija” objašnjavaju principi nastajanja reprodukcije s naglaskom na ovisnost oblika i finoće rastera u kvaliteti grafičkog proizvoda. U poglavlju “Deformacija rasterskih elemenata” objašnjeni su najvažniji parametri koji smanjuju kvalitetu tiska a koji su u direktnoj ovisnosti s principima kontroliranja kvalitete tiska objašnjeni u poglavlju “Kontrola kvalitete tiska”. Kako bi proces izrade grafičkog proizvoda mogao biti ponovljen i izrađen po međunarodnim standardima, u poglavlju “Standardizacija ofsetnog tiska” dane su najvažnije vrijednosti koje je određenim metodama u tijeku izrade proizvoda potrebno zadovoljiti. U posljednjem poglavlju “Najčešće greške u ofsetnom tisku” dane su metode ustanovljavanja i rješavanja problema koji se mogu dogoditi za vrijeme i nakon tiska grafičkog proizvoda. Kvalitetnim korištenjem navedenih metoda vjerojatnost pojave nekontroliranih uvjeta u tisku smanjuje se na minimum.

Ukoliko ćete čitajući ovu knjigu doći do novih saznanja kojima možete postići veću kvalitetu grafičkog proizvoda i kojima ćete lakše riješavati probleme u realnoj grafičkoj proizvodnji, tada je svrha ove knjige u potpunosti ispunjena.

Pročitaj više
Tehničko uređivanje u procesu izrade knjige

Knjiga Tehničko uređivanje u procesu izrade knjige, visoko je specijalizirana knjiga u kojoj su opisani tehničko-tehnološki elementi koje je potrebno zadovoljiti kako bi se uspješno realizirao grafički proizvod.
Knjiga se sastoji od pet poglavlja. U prvom poglavlju govori se o tijeku grafičke komunikacije te se opisuju realna očekivanja i razvoj grafičke struke. U drugom poglavlju objašnjava se što je tehničko uređivanje i svi parametri tehničkog uređivanja koji utječu na kvalitetan grafički proizvod. Također se iznose znanja kojima se definira konačni izgled proizvoda.

U trećem i četvrtom poglavlju govori se o metodama uređivanja teksta i slika tako da su detaljno navedeni parametri koji prvenstveno utječu na pad kvalitete proizvoda. U trećem poglavlju prikazani su navedeni elementi koji su djelomično preuzeti iz knjige: Tipografsko oblikovanje, ali su prilagođeni trenutnom stanju tehnologije u struci. Isto tako, u ovome i u četvrtome poglavlju postavljene su osnovne zakonitosti bez kojih grafička proizvodnja ne bi mogla postojati u kvaliteti koja se u današnje vrijeme zahtjeva na tržištu Hrvatske i Europske unije.

U zadnjem poglavlju detaljno su opisani svi tehnički i tehnološki parametri proizvodnje u kojima se navode načini i metode definiranja elemenata proizvodnje, zatim se objašnjava način izračuna različitih elemenata koji definiraju ekonomski efekt tako da se postigne optimalno rješenje i omogući sama izrada proizvoda. U ovome poglavlju također su detaljno objašnjene zakonitosti kojima se općenito omogućuje izrada proizvoda bez obzira o kakvoj se vrsti proizvoda radi.

S ovom knjigom može se doći do spoznaja kako se i na koji način može napraviti proizvod tako da ga se detaljno razradi i prilagodi uvjetima u kojima nastaje.

Pročitaj više
Psihologija boja

Psihologija boja je knjiga koja se bavi problematikom doživljaja grafičkih proizvoda, provenstveno iz potrebe što boljeg dizajna i plasiranja proizvoda, jer ipak je krajnji cilj omogućiti što kvalitetniji proizvod i po pitanju dizajna ali i same izvedbe proizvoda.

Knjiga je napisana tako da se daju osnovne informacije o tome kako boja utječe na ljudsku psihologiju i sastoji se od različitih poglavlja koji su direktno ili indirektno povezani s opisanim ciljem. U knjizi se prvo objašnjava sami fiziološki doživljaj boje gdje se opisuje zonska teorija, individualni doživljaj i defektno viđenje boja, utjecaj fotopičkog i skotopičkog vida, određivanje podražaja za uspoređivanje boja, prostori boja, metamerizam itd.

U drugom dijelu knjige opisuju se psihološki fenomeni doživljaja boja gdje se opisuju značenja pojedinih boja, kako boje djeluju u marketingu, oglašavanju, ambalaži te se detaljno opisuju teorijski fenomeni koji dovode do navedenih pojava.

Pročitaj više
NARUDŽBA KNJIGE

Zahvaljujem na narudžbi. Uskoro ću Vas kontaktirati mailom za daljnje korake.