Obavijesti

Rezultati ispita GTT, 19. 02. 2024.

Usmeni ispit će biti u utorak 20. 02. u 10 h

Ispit su položili:

Tina Matijaščić (2)
Tina Ilić (2)
Jerko Pavlović (3)
Renata Grgić (2)
Inja Nenadić (2)
Petra Smolić (2)
Šima Raguž (2)
Antonio Mihoci (5)
Karolina Vučić (4)
Ante Prović (3)
Nina Grgetić (4)
Marija Palajsa (3)
Andrea Radoš (3)
Petra Banić (3)

Na usmeni se pozivaju:

Mario Knežević
Marinela Perić
Ida Matilda Repar
Ajla Smajlović
Sara Zahradka
Ana Ivančević

 

Osvrt na ispit:
1. pitanje, 80% studenata je napisalo da se kontrola visine kupa radi s polugicom, ali nije napisalo kako se kontrolira s polugicom, a to je bilo pitanje. 
2. Na pitanju za novisnki tisak je bilo da se detaljno prikaže jedna tiskovna jedinica (obojenje, vlaženje itd.) 70% studenata nije nacrtalo taj prikaz
3.  U skici satelitskog fleksotiska puno ljudi nije nacrtalo dijelove jedne tiskovne jedinice. Pitanje je bilo: Skicirajte četverobojni satelitski sistem otiskivanja kod fleksotiska s detaljnim prikazom jedne tiskovne jedinice.
4.
Većina ljudi je dobro napisala opis elektrofotografije
5.
90% studenata nije objasnilo što je non stop izlaganje već su studenti opisivali izlaganje općenito.

Rezultati ispita GTT, 05. 02. 2024.

Usmeni ispit će biti u srijedu u 10.00 h

Na usmeni se pozivaju:

Eva Đakulović
Lara Rich
Marina Kapović
Jana Špiranec
Nina Šumelj
Matea Klešnik
Lorin Matea Stanin
Valentina Mlinarević
Petra Ivić
Nina Hasukić
Iva Špoljarić

Ispit su položili:

Stella Petek (5)
Matea Pavleka (5)
Sunčica Pušnik (3)
Rebeka Šćulac (5)
Doris Putica (5)
Borna Kolenić (3)
Ivona Andrić (4)
Tea Dominković (4)
Karlo Vukelić (5)

Nikolina Čule neka mi se javi emailom radi provjere vježbi.